Menu
Họp Đại lý Khu vực Bắc Bộ và Khu vực Trung Bộ
28/10/2017 9:09:39 SA
Trong 02 ngày, 26-27/10/2017 vừa qua, Công ty CV đã tiến hành tổ chức họp Đại lý tại 02 khu vực Trung Bộ và Bắc Bộ, nhằm đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng.

Trong 02 ngày, 26-27/10/2017 vừa qua, Công ty CV đã tiến hành tổ chức họp Đại lý tại 02 khu vực Trung Bộ và Bắc Bộ, nhằm đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng, kế hoạch các tháng cuối năm 2017 và Quý I và năm 2018 và triển khai định hướng, Chiến lược kinh doanh xe Tải – Bus Thaco đến với Đại lý khu vực Trung Bộ và Bắc Bộ.

Da Nang (2).JPG

Da Nang (1).jpg

Trọng tâm của cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thị trường, doanh số thị phần của từng Đại lý làm cơ sở xây dựng kế hoạch bán hàng những tháng cuối năm 2017 và năm 2018 để từ đó định hướng cho những hoạt động về đầu tư hệ thống Showroom chuyên biệt theo từng thương hiệu phù hợp cho từng thị trường và mô hình đầu tư hiệu quả.

Ha Noi (1).JPG

Ha Noi (2).JPG

Thông qua cuộc họp Công ty CV cũng ghi nhận những ý kiến, đóng góp của Đại lý đối với việc áp dụng một số chính sách, quy định thay đổi được áp dụng kể từ đầu năm 2017 (Chính sách đặt mua hàng, bán hàng; thanh toán, Chính sách PDI xe tại Đại lý; Chính sách hàng tồn,  …) để từ đó ngày càng hoàn thiện hơn những chính sách, quy định được ban hành và áp dụng một cách hiệu quả, đồng bộ và kịp thời nhất.